Trečia taisyklė - rungtynių teisėjai ir jų pareigos

Kiek teisėjų (2 ar 3) vadovaus varžyboms sprendžia varžybų organizatoriai. FIBA nutarė taikyti 3 teisėjų teisėjavimo sistemą Olimpinėse Žaidynėse ir Pasaulio čempionatuose. Teisėjaujant trise reikia naudotis JAV studentų varžybų 3-jų teisėjų teisėjavimo technika.

 • 5. Teisėjai ir jų padėjėjai
  • 5.1. Rungtynėms teisėjauja vyresnysis teisėjas ir teisėjas, jiems padeda laikininkas, sekretorius, sekretoriaus padėjėjas ir 24 sekundžių laikininkas.
  • 5.2. Gali taip pat dalyvauti techninis komisaras. Jis turi sėdėti tarp sekretoriaus ir laikininko ir jo pareiga yra rungtynių metu stebėti sekretoriato darbą ir padėti aikštės teisėjams.
  • 5.3. Teisėjai, jų padėjėjai bei techninis komisaras teisėjauja rungtynėms vadovaudamiesi taisyklėmis ir oficialiai FIBA techninės komisijos patvirtinta taisyklių interpretacija.
  • 5.4. Įsakmiai nereikalaujama, bet pabrėžiama, kad vyresnysis teisėjas ir teisėjas turi būti nesusiję su organizacijomis, kurioms rungtyniaujančios komandos atstovauja.
  • 5.5. Teisėjai, jų padėjėjai arba Techninis komisaras neturi teisės keisti žaidimo taisyklių.
  • 5.6. Teisėjai dėvi vienodą aprangą: pilkos spalvos marškinėlius, ilgas juodas kelnes, juodus krepšinio batukus ir juodas kojines.
  • 5.7. Sekretoriato teisėjai pagrindinių, oficialių FIBA varžybų metu turi dėvėti vienodą aprangą.
 • 6. Vyresnysis teisėjas: teisės ir pareigos
  • 6.1. Vyresnysis teisėjas apžiūri ir priima visą rungtynėms skirtą inventorių. 6.2. Jis parenka oficialių rungtynių laikrodį ir susipažįsta su laikininku, sekretoriumi, sekretoriaus padėjėju ir 24 sekundžių laikininku.
  • 6.3. Jis privalo neleisti žaidėjams turėti daiktų, kurie yra pavojingi kitiems žaidėjams (žiūr. 13.6).
  • 6.4. Jis pradeda kiekvieną rungtynių kėlinį ir pratęsimą, mestelėdamas kamuolį aukštyn vidurio apskritime.
  • 6.5. Jeigu abiejų teisėjų nuomonės nesutampa - įskaityti metimą ar ne, - sprendžia vyresnysis teisėjas.
  • 6.6. Jis turi teisę nutraukti rungtynes, jei tai padaryti verčia susiklosčiusios aplinkybės. Jis taip pat turi teisę nuspręsti įskaityti komandai pralaimėjimą, jeigu ši atsisako toliau žaisti po to, kai buvo pakviesta, arba jeigu komanda savo veiksmais trukdo toliau rungtyniauti.
  • 6.7. Pasibaigus kėliniui ir kiekvienam pratęsimui, arba bet kuriuo metu, jei vyresnysis teisėjas jaučia tai esant reikalinga, privalo rūpestingai peržiūrėti rungtynių protokolą, patikrinti rezultatą ir patvirtinti likusį iki rungtynių pabaigos laiką.
  • 6.8. Po kiekvieno pasitarimo su techniniu komisaru ar sekretoriato teisėjais jis visada priima galutinį sprendimą.
  • 6.9. Vyresnysis teisėjas turi teisę spręsti ir bet kurį šiose taisyklėse nenumatytą atvejį.
 • 7. Teisėjai: sprendimų priėmimo laikas ir vieta
  • 7.1. Teisėjai turi teisę spręsti apie taisyklių pažeidimus aikštėje ir už jos ribų.
  • 7.2. Ši teisė įsigalioja teisėjui išėjus į aikštę 20 minučių prieš rungtynių pradžią ir baigiasi, kai vyresnysis teisėjas pasirašo rungtynių protokolą.
  • 7.3. Pražangos, padarytos iki rungtynių pradžios arba pertraukėlės tarp kėlinių metu, fiksuojamos kaip nurodyta 53.
  • 7.4. Jeigu likus daugiau kaip 20 minučių iki rungtynių pradžios arba pasibaigus rungtynėms žaidėjai, treneriai arba komandos palydovai pasielgė nesportiškai, rungtynių komisaras, jei toks yra, arba vyresnysis teisėjas turi pasirūpinti, kad išsami informacija apie įvykį būtų įteikta varžybas rengiančiai organizacijai. Šį incidentą turi griežtai apsvarstyti. Jeigu toks elgesys užfiksuotas pasibaigus rungtynėms, bet teisėjams dar nepasirašius rungtynių protokolo, vyresnysis teisėjas apie įykusį incidentą privalo pažymėti rungtynių protokole.
  • 7.5. Nė vienas teisėjas neturi teisės pakeisti kito teisėjo sprendimų arba jais suabejoti, jei tas neviršijo taisyklėse aptartų savo pareigų.
  • 7.6. Komentarai:
   Jei kėlinio, rungtynių ar pratęsimo pabaigoje teisėjai abejoja nustatydami tikslų žaidimo laiką (pvz., laikininkas pavėluoja sustabdyti rungtynių laikrodį, kai užfiksuotas taisyklių pažeidimas, ginčijamas kamuolys ar pražanga):
   • 7.6.1. Reikia tuoj pat teisėjams tarpusavyje pasitarti, kiek tiksliai laiko liko žaisti, kai:
    • 7.6.1.1. Kamuolys ore metimo metu.
    • 7.6.1.2. Užfiksuotas taisyklių pažeidimas, ginčijamas kamuolys ar pražanga. Jei ir po konsultacijų su kitu teisėju abejojama, vyresnysis teisėjas turėtų pasitarti su techniniu komisaru, jeigu toks yra, lygiai taip pat kaip ir su sekretoriato teisėjais. Galutinis sprendimas priklauso vyresniajam teisėjui.
   • 7.6.2. Jeigu pratęsimas skiriamas po baudos metimo (už pražangą, padarytą rungtynių arba pratęsimo pabaigoje), kitos pražangos, užfiksuotos pasibaigus laikui, bet dar nebaigus mesti baudą, laikomos padarytomis pertraukos tarp kėlinių metu ir už jas baudžiama pagal 5.3.
   • 7.6.3. Jei viena iš komandų pateikia protestą, vyresnysis teisėjas turi nedelsiant pranešti apie įvykusį incidentą atitinkamai organizacijai. nepasirašius rungtynių protokolo, vyresnysis teisėjas apie wykusį incidentą privalo pažymėti rungtynių protokole.
 • 8. Teisėjų pareigos, kai nesilaikoma taisyklių
  • 8.1. Apibrėžimas
   Bet kokia žaidėjo, atsarginio žaidėjo, trenerio bei komandos palydovų pražanga ar taisyklių pažeidimas yra taisyklių nesilaikymas.
  • 8.2. Procedūra
   • 8.2.1. Kai užfiksuotas taisyklių pažeidimas:
    • 8.2.1.1. Teisėjas švilpuku tai fiksuoja ir tuo pačiu metu atitinkamu gestu parodo, kad reikia sustabdyti žaidimo laikrodį. Kamuolys tampa nežaidžiamas.
    • 8.2.1.2. 8.2.1.1. punkte nurodyti gestai yra aprašyti skyriuje "Oficialios žaidimo procedūros".
    • 8.2.1.3. Po to kamuolys perduodamas priešingos komandos žaidėjui įmesti jį į žaidimą, kaip nurodyta 24.
   • 8.2.2. Kai užfiksuota asmeninė pražanga:
    • 8.2.2.1. Teisėjas švilpuku tai fiksuoja ir tuo pačiu metu atitinkamu gestu parodo , kad reikia sustabdyti žaidimo laikrodį. Kamuolys tampa nežaidžiamas.
    • 8.2.2.2 Teisėjas parodo prasižengusiam žaidėjui, kad užfiksuota asmeninė pražanga. Prasižengęs žaidėjas,jeigu to reikalauja teisėjas, sutikimo ženklan privalo pakelti virš galvos ranką.
    • 8.2.2.3 Po to teisėjas turi pranešti apie pražangą sekretoriui, kaip reikalauja "Oficialios žaidimo procedūros" Bl.
    • 8.2.2.4. Kai sekretorius tiksliai užfiksuoja rungtynių protokole pražangą ir pakelia pražangą rodančią lentelę, teisėjas atnaujina žaidimą taip, kaip nurodyta 4.6.
   • 8.2.3. Kai fiksuojama nesportinė (asmeninė arba techninė), diskvalifikacinė, techninė arba abipusė pražanga, teisėjas privalo tuoj pat parodyti atitinkamą gestą.
  • 8.3. Komentarai
   • 8.3.1. Teisėjas nešvilpia, kai kamuolys į krepšį įmetamas žaidžiant arba metant baudą.
   • 8.3.2. Po kiekvienos pražangos ar ginčijamo kamuolio teisėjai pasikeičia vietomis.
   • 8.3.3. Jei tarptautinėse varžybose sprendimą būtina paaiškinti žodžiu, tai daroma anglų kalba.
 • 9. Sekretoriaus ir jo padėjėjo pareigos
  • 9.1. Sekretorius protokole privalo:
   • 9.1.1. Surašyti visų rungtynes pradedančių ir visų atsarginių, paskui žaisiančių žaidėjų pavardes ir numerius. Pastebėjęs registruotos komandos sudėties žaidėjų ar jo numerių keitimo taisyklių pažeidimus, jis nedelsdamas praneša artimiausiam teisėjui.
   • 9.1 2. Chronologiškai rašyti didėjantį rungtynių rezultatą, registruoti komandų pelnytus taškus, sėkmingus baudos metimus.
   • 9.1.3 Žymėti žaidėjo asmenines bei technines pražangas ir tuoj pat informuoti vyresnįjį teisėją, kai žaidėjas prasižengia 5-tąjį kartą. Taip pat jis žymi kiekvieno trenerio technines pražangas ir tuoj pat informuoja vyresnįjį teisėją, kad treneris yra pašalinamas iš aikštės (4.9.2.).
  • 9.2. Sekretorius žymi abiejų komandų minutės pertraukėles ir per aikštės teisėją praneša treneriui:
   • 9.2.1. Kad jis jau išnaudojo išnaudojo trečiąją minutės pertraukėlę kiekvienoje žaidimo pusėje, kai rungtynės trunka 4 kėlinius po 10 minučią.
  • 9.3. Sekretorius taip pat privalo:
   • 9.3.1. Rodyti kiekvieno žaidėjo pražangą skaičių. Kiekvieną kartą, kai žaidėjas prasižengia, sekretorius pakelia pražangų lentelę, ant kurios matyti pražangų skaičius. Šios lentelės turi būti gerai matomos abiejų komandą treneriams.
   • 9.3.2. Užtikrinti, kai tik kamuolys tampa žaidžiamas, kad komandinių pražangų gairelė būtų pastatyta ant stalo krašto, esančio arčiau ketvirtą (4) kartą prasižengusios komandos suolo. Komandinės pražangos - tik žaidėjų gautos pražangos.
   • 9.3.3. Vykdo žaidėję keitimus kaip nurodyta 31.
   • 9.3.4. Kad jo signalas nuskambėtų tik tada, kai kamuolys yra nežaidžiamas ir rungtynių laikrodis sustabdytas ir kamuolys dar nežaidžiamas. Sekretoriaus signalas nei žaidimo laikrodžio, nei paties žaidimo nesustabdo. Jis taip pat nepadaro kamuolio nežaidžiamu.
  • 9.4. Sekretoriaus padėjėjo (tablo operatoriaus) pareiga, kad švieslentės parodymas atitiktų rungtynių protokolą. Jeigu protokolo ir švieslentės duomenys skiriasi ir klaidos negalima nustatyti, tada švieslentės parodymai taisomi pagal protokolą.
  • 9.5. Komentarai
   • 9.5.1. Šios klaidos gali pasitaikyti rungtynių protokole rašant didėjantį rezultatą:
    • 9.5.1.1 Įmestas tritaškis metimas, bet protokole užfiksuoti tik du taškai.
    • 9.5.1.2 Įmestas dvitaškis metimas, bet protokole užfiksuoti trys taškai.
    Jeigu klaidą pastebėjo sekretorius, jis turi laukti kol kamuolys taps nežaidžiamas, signalu informuoti teisėjus apie įvykusią klaidą ir ją ištaisyti. Jeigu klaida pastebėta pasibaigus rungtynių laikui, bet protokolas dar nepasirašytas, vyresnysis aikštės teisėjas ištaiso klaidą ir keičia galutinį rungtynių rezultatą. Jeigu klaida pastebėta jau pasirašius rungtynių protokolą, teisėjas klaidos taisyti negali. Jis privalo parašyti raportą varžybų organizatoriams apie įvykusią klaidą.
 • 10. Laikininko pareigos
  • 10.1. Laikininkas kontroliuoja žaidimo laiką ir pertraukas pagal šias taisykles
  • 10.2. Laikininkas privalo įdėmiai žiūrėti, kada prasideda kėlinys. Truputį daugiau kaip prieš 3 minutes iki kiekvieno kėlinio pradžios jis informuoja vyresnįjį teisėją, kad šis laiku praneštų arba galėtų pranešti komandoms.
  • 10.3. Teisėjams paskelbus minutės pertraukėlę, laikininkas įjungia sekundmatį. Praėjus 50 sekundžių, laikininkas signalizuoja, kad minutės pertraukėlės laikas baigiasi.
  • 10.4. Apie kiekvieno kėlinio arba prątesimo pabaigą laikininkas praneša garsiu
  • signalu.
  • 10.5. Jeigu signalas sugedo arba jo nesigirdėjo, laikininkas privalo tuoj pat bet kuriuo būdu apie tai pranešti vyresniajam teisėjui.
  • 10.6. Laikininko signalas fiksuoja nežaidžiamą kamuolį ir sustabdo rungtynių laikrodį (Išimtis: žr. &23.3)
 • 11. 24 sekundžių laikininko pareigos
  • 11.1. 24 sekundžių taisykle vadovaujamasi taip:
   • 11.1.1. 24 sekundžių matavimo prietaisas įjungiamas tuoj pat, kai žaidėjas aikštėje apvaldo žaidžiamą kamuolį
   • 11.1.2. Prietaisas sustabdomas tuoj pat ir jo parodymai neturi būti matyti, kai komanda baigia valdyti kamuolį (žr. & 27.3)
   • 11.1.3. Iš naujo 24 sekundžių laikas pradedamas skaičiuoti, kai žaidėjas vėl pradeda valdyti kamuolį.
    • 11.1.3.1 Jei žaidimas stabdomas dėl priešininkų komandos veiksmų, kamuolį kontroliuojančiai komandai skiriamas naujas 24 sekundžių laikas
    • 11.1.3.2 Jei žaidimo metu priešininkas paliečia kamuolį, bet jį toliau kontroliuoja ta pati komanda, naujas 24 sekundžių laikas neskiriamas
   • 11.1.4. 24 sekundžių prietaisas sustabdomas, bet naujas 24 sekundžių laikas neskiriamas, kai:
    • 11.1.4.1. Kamuolys išskriejo į užribų ir jį grąžins į aikštę kamuolį kontroliavusios komandos žaidėjas.
    • 11.1.4.2. Teisėjas sustabdo žaidimą, kad apsaugotų komandos, kontroliavusios kamuolį, susižeidusį žaidėją.
    • 11.1.4.3. Žaidimas stabdomas dėl kamuolį kontroliuojančios komandos veiksmų. 24 sekundžių laikininkas turi toliau skaičiuoti 24 sekundžių laiką, kai tik tos pačios komandos žaidėjas įmeta kamuolį iš užribio ir apvaldo jį.
   • 11.1.5. Jei žaidėjas apvaldo kamuolį tada, kai lieka žaisti mažiau nei 24 sekundės, 24 sekundžių matavimo prietaisas neįjungiamas.
    • 11.2. Komentarai
     Jei 24 sekundžių signalas nuskambėjo, bet dėl didelio triukšmo jo negirdėjo teisėjai, žaidėjai ir treneriai, ir žaidimas tęsiasi, 24 sekundžiųnlaikininkas privalo:
     • 11.2.1. Žaidimo laikrodis stabdomas aidint 24 sekundžių signalui, jeigu jie nėra sinchroniškai sujungti.
     • 11.2.2. Nedelsiant energingai pranešti teisėjams (atsistoti, mojuoti rankomis, prieiti prie šoninės linijos ir t.t.). Jei to intervalo metu, kamuolys įkrito į krepšį ar buvo užfiksuota pražanga, nei taškai, nei pražanga neįskaitomi, nebent tai buvo techninė, nesportinė ar diskvalifikacinė pražanga.
     • 11.2.3. Jei 24 sekundžių signalas nėra sinchroniškai sujungtas su žaidimo laikrodžiu ir jis nebuvo sustabdytas nuaidėjus 24 sekundžių signalui, vyresnysis teisėjas pats arba su kolega, komisaru, sekretoriato teisėjai nusprendžia kiek laiko liko žaisti.
     • 11.2.4. Kamuolys atiduodamas priešininkų komandai ir grąžinamas į žaidimą iš užribio arčiausiai tos vietos, kur kamuolys tapo nežaidžiamas.

Mano krepsinis.netApklausa

Ar domitės Ballų reikalais Lietuvoje?

Balsuoti Archyvas

Įdomus faktas

Arvydą Sabonį ir Valdemarą Chomičių, tuo metu gyvenusius ir žaidusius Ispanijoje, kartą pakvietė į miesto šventę, kurioje dalyvavo daug automobilių firmų. Mėgstantis pamiegoti Sabas šventę pramiegojo, o V.Chomičiui BMW firmos atstovai pasiūlė jų automobiliu dalyvauti ralyje. Krepšininkas iš Lietuvos laimėjo pirmą vietą ir buvo apdovanotas milžiniška taure.

DraugaiRezultatai

2018 sausio 23 d.
Clippers 118:126 Timberwolves NBA
Nuggets 104:101 Trail Blazers NBA
Mavericks 98:75 Wizards NBA
Rockets 99:90 Heat NBA
Grizzlies 105:101 76ers NBA
Bucks 109:105 Suns NBA

Daugiau rezultatų
Dienos citata

Charlesas Oakley :

Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.

Daugiau citatų

Naujienlaiškis

Gauk svarbiausias krepšinio naujienas el. paštu!

Užsakyti